ÜZLETI ALKALMAZÁS MINTA
KATALÓGUS


Pályázatkezelés

Az Effector Platformon elkészített Pályázatkezelés Üzleti Alkalmazásminta lehetőséget ad a pályázatok kezeléséhez kapcsolódó feladatok támogatására és a pályáztatással kapcsolatos tevékenység folyamatos követésére.

A Pályázatkezelés Üzleti Alkalmazásminta segítségével a regisztrációtól a pályázati elbíráláson és szerződéskötésen keresztül egészen az elszámoltatásig terjedően megvalósítható a feladatok támogatása. Alkalmazásminta-brosúra letöltése (PDF)

A LEGFONTOSABB FUNKCIÓI:

Regisztrációkezelés

  • Pályázat benyújtása előtt a felhasználónak regisztrálnia kell a rendszerben. A regisztráció jellegétől függően (hazai vagy külföldi magánszemély, hazai vagy külföldi szervezet) különböző dokumentumok adhatóak le, és a rendszer ehhez saját dokumentumtárat biztosít. A benyújtott pályázatok érkeztetése hiteles időbélyeggel történik.
  • A rendszer támogatja a benyújtást követő ellenőrzési folyamatot. A regisztrált felhasználók a rendszeren keresztül a későbbiekben módosításokat is benyújthatnak.
  • A belső ellenőrzési folyamatokat egy külön “back office” felület segíti. Itt történik a regisztráció és a hozzá tartozó módosítások ellenőrzése, az elektronikus adatellenőrzés. Sikeres regisztrációt követően a rendszer automatikusan egy hitelesítő e-mailt küld a megfelelő belépési azonosítókkal.

Pályázatbenyújtás

A benyújtási folyamat egy pályázati adatlap kitöltésével indul. Az adatlap kitöltése során beépített ellenőrzések segítik a kitöltést. A felhasználó látja és nyomon követheti az elbírálási folyamatokat.

Pályázatminősítés

Az előminősítő felület formai ellenőrzésre szolgál. Innen továbbíthatók a pályázatok az elbírálók felé szakmai ellenőrzésre. Amennyiben az ellenőrzést végző felhasználó hiányt talál, visszaküldheti a pályázatot hiánypótlásra. Amennyiben komoly hiányosságok vannak egy beküldött pályázatban, az ellenőrző személy akár érvénytelenre is állíthatja a beérkezett pályázat státuszát, valamint lehetősége van a felületen az érvénytelenítés okának megadására is.

Pályázatelbírálás

Az előminősítést követően a pályázat elbírálói akár csoportos együttműködés keretében dönthetnek a pályázatról egy külön felületen. Pontozási rendszert alkalmazhatnak, és véleményezhetik a pályázatot, továbbá javasolt támogatási összeget is meg tudnak adni. Az elbíráló látja a pályázó előéletét is (például a korábban benyújtott pályázatokat), valamint eléri az összes csatolt pályázati dokumentumot. Egy adott pályázathoz kapcsolódóan a rendszer megjeleníti az összes elbíráló véleményét.

Szerződéskezelés

Szerződéskötést, valamint a szerződések esetleges későbbi módosításait is támogatja a rendszer.

Elszámoltató felület

  • Azokban az esetekben, amikor a pályázó a szerződéses jogi feltételeket nem tudja teljesíteni, vagy nem tud a támogatott összeggel elszámolni, a rendszer támogatja a szükséges jogi lépéseket: szerződés felmondása, visszafizetés előírása, valamint kötbér és kamat előírása és kezelése.
  • A pénzügyi, valamint szakmai beszámolók benyújtása is ezen a felületen történik. Az előbbi az elszámoltató jogkörébe tartozik, az utóbbi pedig a kurátoréba.
  • A rendszer támogatja továbbá az elszámolást igazoló dokumentumok elektronikus benyújtását és elbírálását is.

Online pályáztatási és iktatási rendszer iránti igények lefedése, tenderkezelés és államigazgatási pályázatok kezelése, HR területen online önéletrajzok feltöltése. Online pályázatási és iktatási feladatokat ellátó szervezetek, pályázati tanácsadó cégek jól ki tudják használni.