Egyedülálló, prototípus-alapú
fejlesztési módszertanunk

Effector®: a kapcsolat üzlet és technológia között

Az Effector® Platform technológiáján alapuló bevezetési módszertan előnyei:

  • Iteratív: tapasztalatunk alapján az ügyfelek akkor tudják pontosan megfogalmazni igényeiket, amikor a szoftvereszközben már megvalósult elképzelésük. Így jellemzően már későn derül ki, hogy esetleg nem a legalkalmasabb eszköz van a birtokukban. Hogy mindez elkerülhető legyen, a prototípus-alapú módszertan lehetőséget biztosít többszöri pontosításra (beépített változáskezelési eljárást tartalmaz).
  • Szoftverfejlesztési, bevezetési módszertan: bár a módszertan kidolgozásánál különböző iparágak (például: elektronika, mezőgazdaság) tapasztalatait használtuk fel, a kialakítás során nem egy általános – bármilyen szakterület számára alkalmazható – ajánlásgyűjteményt fejlesztettünk ki, hanem kifejezetten szoftverfejlesztésre és bevezetésre vonatkozó módszertant. Az eredmény egy hatékony, nyomon követhető és flexibilis megközelítés.
  • Projektalapú: az Effector alkalmazása kölcsönös gazdasági előnyökkel jár a résztvevőknek, bevezetése azonban minden féltől ráfordítást és erőforrást igényel. A rendszerben létrehozható, önálló projektek segítségével egyszerűbbé válik az erőforrás-felhasználás optimalizálása, az idő- és pénzügyi keretek tartása, valamint a kockázatok csökkentése. Az Effector használatával emellett lehetővé válik az egyszerű projektszervezet kialakítása és a feladatlebontás is.
  • Ajánlásgyűjtemény: tudjuk, hogy számtalan előre nem tervezhető helyzet fordulhat elő egy projekt során, ezért a módszerünk ajánlásokból épül fel, amelyet az adott körülményeknek megfelelően érdemes használni. Számos bevezetéssel és teszteléssel a hátunk mögött alakítottuk ki azt a módszert, amellyel optimálisan (kedvező erőforrás-felhasználással) lehet egy új bevezetést megtervezni és megvalósítani.
  • „Skálázható”: a megoldandó feladat alapján a résztvevők határozzák meg, hogy a kötelező elemek mellett milyen ajánlott elemeket alkalmaznak még. Vagyis a módszer tartalmaz választható javaslatokat, amelyek használatát mérlegelni kell a helyzetnek megfelelően.
  • Átláthatóságot biztosít: az Effector bevezetések során találkozhatunk pár képernyős alkalmazásoktól egészen a több száz folyamatot lekövető rendszerekig. A munkatársak projektek közötti mobilitása különösen fontos a pontos szállítás biztosításához. Ezért a módszertan összeállítása során előtérbe helyeztük azon elemek beépítését, amelyek biztosítják a tervek, a feladatok és azok állapotainak bármely pillanatban egyértelmű megismerhetőségét.
  • Támogatja az Effector: az Effector Fejlesztés moduljában lévő funkciók támogatják a prototípus-alapú módszertanhoz kapcsolódó adminisztrációt, nyilvántartások vezetését, a bevezetési feladatok munkaszervezésé, és feladatkiosztását.
  • Illeszkedik az Effector partneri programjához: a bevezetési folyamat során szükség lehet olyan szakismeretre vagy tapasztalatra is, amely túlmutat a partnereknél felhalmozott kompetenciákon. Ezért a projektszervezet kialakításakor meghatároztunk olyan szerepeket is, amelyeket az Oriana Kft. Effector szakértői töltenek be abból a célból, hogy igény esetén a partnerek hatékonyan tudják megvalósítani ügyfeleik elvárásait.

A módszertan bemutatása

A prototípus-alapú módszertan szerepek, tevékenységek és dokumentumok gyűjteménye. 

Szerep: egy meghatározott hatás-, feladat- és felelősségi körrel rendelkező munkakör, amelyben az illetékes személy tevékenységeket hajt végre és dokumentumokat állít elő a sikeres bevezetés érdekében. A megvalósítás méretétől függően egy szerepet egyszerre több személy is betölthet, illetve több szerepet is vállalhat valaki, ha a felelősségi körök nem mondanak ellent egymásnak. 

Tevékenység: a módszertan által előírt vagy ajánlott feladatlépés, amely végrehajtása hozzájárul a bevezetés megvalósításához a végrehajtása során előállt dokumentumokkal. 

Dokumentum: olyan írásos anyagok, amelyek a bevezetési lépések során állnak elő. A dokumentum többek között lehet forráskód, tesztelési jegyzőkönyv, projektalapító dokumentum, átadás-átvételi jegyzőkönyv stb.

Tevékenységek

Megvalósíthatósági Tanulmány összeállítása

Opcionális. Amennyiben a feladat mérete vagy az ismert kockázatok megkövetelik, akkor a megvalósítási projektet megelőzi a Megvalósíthatósági Tanulmány (MVT) összeállítása. A tanulmány készítése során felmérjük az igényeket, a környezetet, a környezet hatásait, kiviteli változatokat készítünk, elemezzük őket, kockázatokat határozunk meg és javaslatot teszünk azok csökkentésére.

Előzetes felmérés

Amennyiben nem készült Megvalósíthatósági Tanulmány, akkor az előzetes felmérés kötelező elem, MVT esetén viszont nem kell végrehajtani. Az előzetes felmérés során a projektterv elkészítéséhez szükséges mértékig begyűjtjük az ügyfél elképzeléseit a megvalósítandó rendszerről.

Projekttervezés

Kötelező. A projekt tervezése során a projektvezető, a fejlesztési vezető és a tanácsadó együttműködésével áll elő a projektterv. A projektterv a bevezetés alatt az igények vagy egyéb körülmények megváltozásával módosulhat, ezért azt folyamatosan aktualizálni kell. A projektterv kiegészítéseként a projektvezető folyamatosan ellenőrzi a költség és idő felhasználást a terv/tény kalkulációban. A projekttervből világosan ki kell, hogy derüljön a leszállítandó, a rendszerzésre álló idő és rendelkezésre álló erőforrás, valamint a dokumentumnak tartalmaznia kell a feladatlebontást. A projektmérettől függően a tervezés során – amennyiben nincs önálló Megvalósíthatósági Tanulmány – készülhet kockázatelemzés, környezeti-hatáselemzés stb.

Követelményjegyzék összeállítása

Opcionális (a feladat méretétől függően vagy követelményjegyzék, vagy funkcionális specifikáció, vagy mindkettő szükséges). A tanácsadó a fejlesztési vezetővel együttműködve állítja össze a végfelhasználók által megfogalmazott és a használati környezet alapján származtatott követelményjegyzéket. A jegyzék a felhasználók számára is értelmezhetően fogalmazza meg azt a kritériumlistát, amely alapját nyújtja a megvalósított alkalmazás átvételi eljárásának.

Funkcionális specifikáció összeállítása

Opcionális (a feladat méretétől függően vagy követelményjegyzék, vagy funkcionális specifikáció, vagy mindkettő szükséges). A tanácsadó a fejlesztési vezetővel együttműködve állítja össze az ismert igényeket kiszolgáló funkciók leírását, definiálja a szükséges képernyők kinézetét, azok működését.

Prototípus rendszer kialakítása

Kötelező. Ebben a fázisban kerül sor a kialakítandó rendszerfunkciók paraméterezésére, esetleges fejlesztésére és fejlesztői tesztelésére. A prototípusrendszer az éles használatra szánt rendszerrel minden fő funkcióban megegyező verzió, amely azonban csak tesztadatokkal van feltöltve. A prototípus megismerésével a végfelhasználók vizuálisan („kézzelfoghatóan”), működés közben ellenőrizhetik a megfogalmazott igényeik megvalósulását, ezáltal lehetőségük adódik az esetleges változtatások megfogalmazására, amelyet a funkcionális specifikáció pontosítása lépésben tehetnek meg.

Funkcionális specifikáció pontosítása

Opcionális (csak ha az ügyfél igényli). A követelményjegyzékben vagy a funkcionális specifikációban definiált rendszerkoncepció nyitott, kérdéses részeinek pontosítása, amely magába foglalja a prototípus működésének áttekintését. A pontosított specifikációban foglaltak kiegészítik, finomítják az átadásra kerülő rendszer funkcionalitását. Az ezt követő időszakban megfogalmazott minden lényegi eltérés, illetve új igény a projekt további részében változáskezelés keretében kezelendő, amely magával hozhatja a szállítási határidő kitolódását vagy a költségek növekedését.

Rendszerfunkciók véglegesítése

Opcionális. A pontosított specifikáció alapján a meghatározott módosításokat elvégzik a fejlesztők és a paraméterezők a fejlesztési vezető irányításával.

A rendszer átadása, kulcsfelhasználói oktatás

Kötelező. A rendszer előállítását követően a tanácsadó a fejlesztési vezető segítségével a fejlesztői tesztelés során meggyőződik a rendszer megfelelő működéséről. Ezt követően bemutató és oktatás(ok) keretében a tanácsadó átadja a rendszert a kijelölt kulcsfelhasználók számára. A rendszer átadása és az oktatás(ok) után a kulcsfelhasználók képessé válnak a rendszer funkcióinak önálló tesztelésére. Az oktatások gyakorlat-orientáltak és csoportosak.

Rendszer tesztelése, dokumentálása

Kötelező. Ebben a fázisban a kulcsfelhasználók egy meghatározott időintervallumban tesztelik a rendszer funkcióinak működését. A tesztelés eredményeit dokumentálják, amely alapját fogja képezni a rendszer finomhangolásának, amelyet a fejlesztők és a paraméterezők végeznek el.

Előkészítés az üzemi környezetben történő működésre

Rendszer finomhangolása, véglegesítése

Kötelező. A tesztelés során előálló dokumentált tesztelési eredményeket a fejlesztési vezető és a tanácsadó konszolidálják, valamint elemzik. A finomhangolás célja, hogy a rendszer funkcionálisan alkalmassá váljon az üzemi környezetben történő („éles”) indulásra, tehát ebben a fázisban történik meg az összes jelzett hibajelenség kijavítása, illetve a szoftver működésének további optimalizálása.

Adatmigráció, kezdeti adatokkal történő adat feltöltés

Opcionális (csak ha ügyfél igényli). A paraméterezők migrálják a meghatározott adattartalmat a finomhangolás során kialakított végleges rendszerkörnyezetbe. Amennyiben szükséges, további törzsadatok, alapadatok rögzítését is elvégzik a paraméterezők.

Végfelhasználói oktatás

Kötelező. Ebben a fázisban a kulcsfelhasználók a tanácsadó támogatásával felkészítik a végfelhasználókat a rendszer használatbavételére. A tanácsadó által előkészített oktatási anyag felhasználásával, illetve annak kiegészítésével a kulcsfelhasználók csoportos oktatás(oka)t tartanak a végfelhasználók számára a számukra releváns rendszerhasználati ismeretekről.

Üzemi környezetbeli használatbavétel, átadás üzemeltetésre

Kötelező. A terv alapján kivitelezett élesindulási eljárás, azaz a rendszer használatbavétele a felhasználók által a tanácsadó, a fejlesztési vezető és a fejlesztő támogatásával. Végül a fejlesztési vezető átadja az elkészült és üzemi környezetben használt Effector üzemeletetését az ügyfél (üzemeltetők) számára.

Bővebben >>